Nắp Nhựa xé cho hũ nhựa PET Ø89mm

YÊU CẦU BÁO GIÁ