Nắp hũ Nhựa màu trắng Ø70mm

YÊU CẦU BÁO GIÁ
38 / 100

Nắp nhựa màu trắng 70mm

nắp nhựa trắng đậy hũ nhựa pet 90mm

 

 

 

Xem thêm sản phẩm nhựa của công ty Long Thành

Các loại nắp nhựa: ⇒Các Loại Phôi PET
Nắp nhựa xé 89mm: Phôi chai nhựa PET 30/38mm
Nắp chai dầu Ăn phi 50mm – 16gram: Phôi chai nhựa PET 30/38mm
Nắp nhựa trắng 70mm: Phôi chai dầu ăn  28/39mm
Nắp Nhôm Phi 89mm dành cho hũ nhựa PET: Phôi hũ nhựa nắp nhôm xé 89mm
Nắp Nhựa Đỏ Trắng Vàng 50mm ->90mm: Hũ nhựa PET nắp nhôm/ nắp Nhựa