Phôi Chai nhựa PET phi 38mm – 24/26/29 gram

YÊU CẦU BÁO GIÁ